Az Európai Unió Tanácsa ajánlást fogadott el a szabad mozgást érintő intézkedések összehangolásáról

Az Európai Unió Tanácsa ajánlást fogadott el a szabad mozgást érintő intézkedések összehangolásáról

Az Tanácsának sajtóközleménye

A Tanács ajánlást fogadott el a 19-világjárványra való reagálás keretében a szabad mozgás korlátozására vonatkozó összehangolt megközelítésről. A Tanács célja, hogy ezzel az ajánlással elejét vegye a szabályozási eltéréseknek és a fennakadásoknak, valamint átláthatóságot és kiszámíthatóságot biztosítson a polgárok és a vállalkozások számára.

“A Covid19-világjárvány több szempontból is felforgatta a mindennapi életünket. Az utazási korlátozások sok ember számára megnehezítette a munkába vagy az egyetemre járást, illetve megakadályozta őket abban, hogy meglátogassák szeretteiket. Közös feladatunk, hogy a szabad mozgásunkat érintő összes intézkedés vonatkozásában biztosítsuk a koordinációt, és minden szükséges információt megadjunk polgárainknak, amennyiben utazni kívánnak.

Michael Roth, Németország Európa-ügyi államminisztere”

A szabad mozgást a népegészség védelme érdekében korlátozó minden intézkedésnek arányosnak és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie, és azt azonnal fel kell oldani, amint azt a járványügyi helyzet lehetővé teszi.

Közös kritériumok és térképen való megjelenítés

 

A tagállamoknak minden héten adatot kell szolgáltatniuk az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) részére a következő kritériumok mentén:

  • az előző 14 napban regisztrált új Covid19-esetek száma 100 000 főre vetítve
  • az előző héten elvégzett összes tesztből a pozitív eredményt hozó tesztek száma 100 000 főre vetítve
  • az előző héten elvégzett összes tesztből a pozitív eredményt hozó tesztek százalékos aránya (a pozitív teszteredmények aránya)

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak ezen adatok alapján régiók szerinti bontásban hetente közzé kell tennie az uniós tagállamok térképét a tagállami döntéshozatal támogatása érdekében. A térképen a területeket a következő színekkel kell jelölni:

  • zöld, ha a 14 nap alatt regisztrált esetek aránya 25-nél kevesebb, és a pozitív teszteredmények aránya kevesebb mint 4%
  • narancssárga, ha a 14 nap alatt regisztrált esetek aránya 50-nél kevesebb, de a pozitív teszteredmények aránya legalább 4%, vagy ha a 14 nap alatt regisztrált esetek aránya 25 és 150 között van, de a pozitív teszteredmények aránya kevesebb mint 4%
  • , ha a 14 nap alatt regisztrált esetek aránya legalább 50, és a pozitív teszteredmények aránya legalább 4%, vagy ha a 14 nap alatt regisztrált esetek aránya több mint 150
  • szürke, ha nem áll rendelkezésre elegendő információ, vagy ha a tesztelési arány 300-nál alacsonyabb

A szabad mozgás korlátozásával járó intézkedések

 

A tagállamok nem korlátozhatják a zöld besorolású területekre beutazó vagy onnan kiutazó személyek szabad mozgását.

Annak mérlegelésekor, hogy alkalmazzanak-e korlátozásokat, a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a narancssárga és a piros besorolású területek járványügyi helyzete közötti különbségeket, és arányosan kell eljárniuk. Ezenkívül figyelembe kell venniük a saját területükön fennálló járványügyi helyzetet.

A tagállamok alapvetően nem tagadhatják meg a más tagállamokból érkező személyek beutazását. Azok a tagállamok, amelyek szükségesnek vélik, hogy korlátozásokat vezessenek be, a zöldtől eltérő besorolású területekről érkező személyeket:

  • karatén alá helyezhetik
  • az érkezésüket követően teszt elvégeztetésére kötelezhetik

A tagállamok lehetővé tehetik az utazóknak, hogy az említett tesztet az érkezés előtt elvégeztetett teszttel váltsák ki.

A tagállamok továbbá megkövetelhetik a területükre beutazó személyektől, hogy közegészségügyi utasazonosító űrlapot nyújtsanak be. Ezért közös európai közegészségügyi utasazonosító űrlapot kell kidolgozni a tagállamok általi esetleges közös használat céljára.

Koordináció és a nyilvánosság tájékoztatása

 

Azoknak a tagállamoknak, amelyek korlátozásokat kívánnak alkalmazni, erről a szándékukról elsőként az érintett tagállamot, illetve a többi tagállamot és a Bizottságot is tájékoztatniuk kell az intézkedések hatálybalépése előtt. A tájékoztatást lehetőség szerint 48 órával korábban kell meg kell adni.

A tagállamoknak az új intézkedések hatálybalépése előtt egyértelmű, átfogó és időben történő tájékoztatást kell nyújtaniuk a nyilvánosságnak a korlátozásokról és a követelményekről. A tájékoztatást főszabályként az intézkedések hatálybalépése előtt 24 órával kell közzétenni.

Háttér-információk

 

Továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik annak az eldöntése, hogy a népegészség védelme érdekében korlátozzák-e a szabad mozgást, e területen azonban elengedhetetlen a koordináció. A Bizottság 2020 márciusa óta számos iránymutatást és közleményt fogadott el a tagállamok koordinációs erőfeszítéseinek támogatása, valamint az Unión belüli szabad mozgás megőrzése érdekében. Erről a témáról a Tanácsban is számos egyeztetés folyt.

A Bizottság szeptember 4-én benyújtotta a szabad mozgás korlátozására vonatkozó összehangolt megközelítésről szóló tanácsi ajánlásra irányuló tervezetét.

A Tanács ajánlása jogilag nem kötelező erejű. Az ajánlásban foglaltak végrehajtásáért továbbra is a tagállami hatóságok felelősek.

Forrás: https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/10/13/covid-19-council-adopts-a-recommendation-to-coordinate-measures-affecting-free-movement/ 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://kesettagepem.hu/wp-content/uploads/2017/10/custom-header-01.jpg);background-size: initial;background-position: center top;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 250px;}