Késett a gépem, kártérítési igény

ASZF

 

Általános Szerződési Feltételek

melyeket a Tenderek Háza Pályázati Tanácsadó Központ Kft. határozott meg, székhely: 1146 Budapest, Hungária krt. 137, cégjegyzékszám: 01-09-942895

e-mail: info (kukac) kesettagepem.hu

I

Bevezető rendelkezések

1.1. A Tenderek Háza P.T.K. Kft. (a továbbiakban „Szolgáltató”) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban „feltételek“ vagy „ÁSZF”) az Ügyfél, mint megrendelő, és a Tenderek Háza P.T.K. Kft, mint Szolgáltató egymással szembeni jogait és kötelezettségeit szabályozza a légiközlekedésben résztvevő Ügyfél, légitársaságokkal szembeni, a 261/2004/EK rendelet szerint keletkező kompenzációk, valamint egyéb követelmények igénylési feltételeit, vagy pedig a Tenderek Háza P.T.K. Kft. részéről az Ügyfélnek nyújtott egyéb kiegészítő szolgáltatás (a továbbiakban „Szolgáltatás“) nyújtásával kapcsolatos feltételeket.

1.2. A Szolgáltató az Ügyféllel egyéni módon is megállapodhat írásban ezen ÁSZF-től eltérő feltételekben is, amelyek a jelen ÁSZF előtt előnyben részesülnek.

 

II

Alapfogalmak meghatározása

A jelen ÁSZF-ben használt alapfogalmak meghatározása:

Bizalmas információk” bármilyen olyan jellegű információt jelentenek, amelyek nyilvánosan nem elérhetők, és/vagy amelyeket a felek egyike bizalmasnak nyilvánít, vagy pedig olyan információk, amelyeket a másik fél által ismert körülményekre való tekintettel bizalmasként kell kezelni.

Formanyomtatvány“ az Ügyfél Követelményének érvényesítése szempontjából szükséges adatok kitöltését, vagyis a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgyának rendes teljesítését szolgáló formanyomtatványt jelenti. A formanyomtatvány kitölthető közvetlenül a Szolgáltató honlapján, vagy pedig a kitöltött formanyomtatvány kitöltve és aláírva elküldhető a Szolgáltató ezen ÁSZF bevezetőjében közzétett email címére is.

Ügyfél” az a természetes személy, aki légiközlekedésben résztvevő utasként kompenzációra jogosult a légitársaságok részéről az Európai Parlament és a Tanács 261/2004 sz. hatályos rendelete alapján, és aki ezen ÁSZF értelmében megállapodott a Szolgáltatóval az Ügyfélnek nyújtott Szolgáltatásról ezen ÁSZF szerinti Formanyomtatvány elküldésével.

Követelmény” a légiközlekedésben résztvevő Ügyfél Európai Parlament és a Tanács 261/2004 sz. hatályos rendelete alapján keletkező és ezen ÁSZF-fel kapcsolatos, légitársaságokkal szembeni követelményét jelenti.

Jutalom” a Szolgáltatónak nyújtott jutalmat jelenti az Ügyfél Követelményeinek, vagy azok részeinek sikeres érvényesítése fejében, tehát azért, hogy a kötelezett légitársaság az Ügyfél Követelményét, vagy annak részét kifizeti. A Jutalom a Szolgáltatónak részarány szerinti díjként jár, minden, a Számlára, a Szolgáltatás teljesítése során érkező befizetésből, mégpedig a kifizetett Követelmény, vagy annak részét képező összeg 20%+ÁFÁ-nak megfelelően.

Munkaidő” minden munkanap 09:00-től 17:00 óráig terjedő időszakát jelenti.

Munkanap” a hét hétfőtől péntekig terjedő napjait jelenti, a munkaszüneti napok kivételével.

Személyes adatok védelmére vonatkozó törvényi előírások” minden olyan jogi szabályozást jelentenek, amely által a Magyarország területén az Európai Parlament és a Tanács irányelvei kerülnek alkalmazásra: a 95/46/EK Irányelv, 2002/58/EK irányelv, valamint a 2006/24/EK irányelv, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. CXII. tv.

Szolgáltatás” a Szolgáltató által, a jelen ÁSZF-fel összhangban, az Ügyfél számára nyújtott szolgáltatás, amely a légiközlekedésben résztvevő Ügyfél képviseletével, a légitársaságokkal szemben, a 261/2004/EK rendelet szerint keletkező kompenzációkkal, valamint egyéb követelmények igénylési feltételeivel, vagy pedig a Szolgáltató részéről az Ügyfélnek nyújtott egyéb kiegészítő szolgáltatással kapcsolatos.

Kérvény“ a légiközlekedésben résztvevő Érdeklődőnek a légitársaságokkal szemben az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete alapján keletkező kárigényének előzetes megítélésére vonatkozó kérelmét jelenti.

Számla” a Szolgáltató által megnyitott bankszámla, amelyről az Ügyfél számára kifizetésre kerülnek az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK hatályos rendelete alapján érvényesített Követelmények, vagy azok részei és egyéb, a jelen ÁSZF-fel összhangban keletkező költségek.

Szolgáltató honlapja“ a következő honlapot jelenti: www.kesettagepem.hu

Érdeklődő“ az a természetes személy, aki a Szolgáltatás iránt érdeklődik, és a Szolgáltatónak erre vonatkozó Kérvényt küld.

 

III

Általános rendelkezések

3.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, az Ügyfél pedig kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen ÁSZF értelmében történő Szolgáltatás nyújtása közben a Szolgáltató az Ügyfél nevében eljárjon a Szolgáltatás tárgyának teljesítése során, annak érdekében, hogy az Ügyfél követelményeit érvényesítse.

3.2. A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során az Ügyfelének nem garantálja a Követelményeire, de még azok részére vonatkozóan sem, hogy azok érvényesítve lesznek.

3.3. A Szolgáltató nem garantálja az Ügyfél Követelményeire vonatkozóan az érvényesített összeg nagyságát, sem az érvényesítés időtartamát.

3.4. Az Ügyfél kifejezetten egyetért azzal, hogy a Szolgáltató a Követelmények, vagy azok részeinek bármilyen, a Szolgáltatás tárgyának teljesítésével kapcsolatos pénzügyi teljesítését a Számlára fogadja.

3.5. A Szolgáltatás teljesítésére tekintettel a Szolgáltatónak ezen ÁSZF-fel összhangban jogában áll, hogy az Ügyfél légitársaságokkal szemben érvényesített Követelményeiből járó jutalmát levonja, miután az összeg a Számlán jóváírásra került.

3.6. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval bármilyen kommunikációra Munkanapokon Munkaidőn belül kerülhet sor.

 

IV

Szolgáltatás megrendelése

4.1. A Szolgáltató www.kesettagem.hu webcím alatt található honlapján az Érdeklődő kitölti a Szolgáltató Szolgáltatásaira vonatkozó Kérvényt. A Kérvényben az Érdeklődő által közölt adatokat a Szolgáltató helyesnek tekinti. Az Érdeklődő a Kérvényben köteles valós adatokat közölni.

4.2. Miután a Kérvény kézbesítésre került a Szolgáltatónak, ő ezt kiértékeli, és amennyiben a Kérvény jogosultnak fog tűnni, a Szolgáltató az Érdeklődő által Kérvényben közölt e-mail címre egy kötelező jellegű Formanyomtatványt küld, ill. megkéri az Érdeklődőt a Formanyomtatvány kitöltésére közvetlenül a Szolgáltató honlapján. Az Érdeklődő rendesen, teljes mértékben és a valóságnak megfelelően kitölti a Formanyomtatványt, azt teljes kitöltése után leigazolja, és elküldi. Amennyiben az e-mailben küldött Formanyomtatvány kerülne kitöltésre, az Ügyfél ezt a rendesen kitöltött és aláírt Formanyomtatványt elektronikus beolvasás után elküldi a Szolgáltató e-mail címére, vagy a Szolgáltató székhelyének megfelelő levelezési címére. A kitöltött Formanyomtatvány a Szolgáltatónak bármilyen formában történő elküldése által, az Érdeklődő elfogadja a jelen ÁSZF-et, melyek tartalmát azt megelőzően megismerte. A rendesen kitöltött Formanyomtatvány Szolgáltatóhoz való kézbesítésével a Szolgáltatást az Érdeklődő rendesen és kötelező módon megrendelte, az Érdeklődő Ügyféllé válik, és a Szolgáltató, valamint az Ügyfél számára is a jelen ÁSZF kötelező érvényű. A Szolgáltató az Ügyfélnek visszaigazolja a kitöltött Formanyomtatvány kézbesítését a Formanyomtatványban közölt email címére. A kitöltött Formanyomtatvány ezen pont szerint történő elküldése a Szolgáltatónak a Szolgáltatás Ügyfél részéről való kötelező jellegű, Szolgáltatótól való megrendelésének tekintendő. A formanyomtatvány kitöltése után ez a megrendelés a Szolgáltató rendszerében lévő nyilvántartásba kerül egyedi szám alatt, amelyre való hivatkozással mindig kikereshetővé válik.

4.3. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Szolgáltató megkezdje a Szolgáltatás nyújtását ezen ÁSZF alapján, azonnal a rendesen és teljesen kitöltött Formanyomtatvány Szolgáltatóhoz való kézbesítését követően.

4.4. Az Ügyfél által a Formanyomtatványban közölt adatok csak a Szolgáltatás tárgyának teljesítése céljából kerülnek a Szolgáltató részéről felhasználásra, ezen ÁSZF-fel összhangban.

4.5. Az Ügyfél kijelenti, hogy a Formanyomtatványban, és bármilyen más, a Szolgáltatás keretén belül általa közölt összes adat megfelel a valóságnak.

 

V

Az Ügyfél és a Szolgáltató jogai és kötelezettségei

5.1. A Szolgáltató vállalja, hogy:

5.1.1. az Ügyfél ügyeinek intézése során szakértelemmel és az Ügyfél érdekeivel összhangban jár el, ezek ismertek előtte, vagy ismertté kellett, hogy váljanak az Ügyfél utasításai alapján,

5.1.2. az Ügyfélnek, kérésének megfelelően tájékoztatást ad az Ügyfél Követelményeinek érvényesítésével kapcsolatos ügy állásáról és alakulásáról,

5.1.3. az Ügyfél jogait és jogos érdekeit védeni fogja, tisztességesen és becsületesen fog eljárni, következetesen élni fog minden törvényi eszközzel, és bármilyen, az Ügyfél számára előnyös eszközt alkalmazni fog,

5.1.4. a Szolgáltatás elvégzése után az Ügyfélnek késlekedés nélkül visszaad minden olyan okiratot, amelyet átvett tőle a Szolgáltatás tárgyával kapcsolatban.

5.2. A Szolgáltatónak jogában áll, hogy:

5.2.1. az Ügyféltől a Szolgáltatás tárgyával kapcsolatos bármilyen álláspontot, anyagot, vagy információt kikérjen;

5.2.2. önállóan, vagy harmadik személy segítségével végezze a Szolgáltatás tárgyát. Harmadik személy alkalmazása esetében a Szolgáltató ugyanolyan felelősséggel tartozik az Ügyfélnek, mintha a Szolgáltatás tárgyát önállóan végezné.

5.3. Az Ügyfél vállalja, hogy:

5.3.1. kifizeti a Szolgáltatónak járó Jutalmat, a jelen ÁSZF 7. pontjában leírt feltételeknek megfelelően,

5.3.2. nem fog közvetlenül tárgyalni az ÁSZF-ből származó jogviszony időtartama alatt a légitársaságokkal a Szolgáltató előzetes tájékoztatása nélkül; az Ügyfél Követeléseinek, vagy azok részének, az Ügyfél közvetlen tevékenysége során történő érvényesítése nincs hatással a Szolgáltatónak járó jutalom csökkentésére;

5.3.4. a Szolgáltatás ezen ÁSZF-nek megfelelően történő végzésének időtartama alatt nem fog megbízni más személyt, ezen ÁSZF szerinti Szolgáltatásokkal azonos, vagy hasonló tevékenységgel; az Ügyfél Követeléseinek, vagy azok részének, az ilyen harmadik személy tevékenysége során történő érvényesítése nincs hatással a Szolgáltatónak járó jutalom csökkentésére;

5.3.5. a Szolgáltatónak a Szolgáltatás tárgyának teljesítéséhez szükséges bármilyen együttműködést biztosít.

 

VI

Meghatalmazás és jogosítványok

6.1. Az Ügyfél a Formanyomtatvány Szolgáltatónak való elküldésével meghatalmazza a Szolgáltatót az Ügyfél képviseletére a Szolgáltatás tárgyát képező bármilyen ügyben. Az Ügyfél köteles a megadott felhatalmazást érvényben tartani a Szolgáltató és az Ügyfél között a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony időtartama alatt. Az Ügyfél egyúttal meghatalmazza a Szolgáltatót arra, hogy a légitársaságoktól az Ügyfél Követelményeinek, vagy azok részének érvényesítésével kapcsolatos bármilyen kifizetéseket fogadjon.

6.2. Amennyiben a Szolgáltatónak bármely, a Szolgáltatás tárgyát képező bármilyen ügyben külön meghatalmazásra volna szüksége, az Ügyfél köteles azt a Szolgáltató felszólítására haladéktalanul rendelkezésére bocsátani.

 

VII

A Szolgáltató jutalmazása

7.1. A Szolgáltatót a Szolgáltatás tárgyának elvégzéséért csak olyan esetben illeti meg a jutalom, amennyiben az Ügyfél Követelményeinek, vagy azok részének érvényesítése sikerrel jár, tehát akkor, ha a kötelezett légitársaság az Ügyfél Követelményét, vagy annak részét kifizeti. A Jutalom a Szolgáltatónak részarány szerinti díjként jár, minden, az Ügyvédi Letéti Számlára, a Szolgáltatás teljesítése során érkező befizetésből, mégpedig a kifizetett Követelmény, vagy annak részét képező összeg 20%+ÁFÁ-nak megfelelően (a továbbiakban “jutalom”).

7.2. A Szolgáltató köteles legkésőbb öt (5) nappal a légitársaságtól jövő, a Szolgáltatás tárgyának teljesítésével kapcsolatos és az Ügyfél Követelményeivel összefüggő befizetés átvétele után, ezt az Ügyvédi Letéti Számláról az Ügyfél Formanyomtatványon feltüntetett bankszámlájára átutalni vagy az Ügyfélnek más módon eljuttatni, a Szolgáltatónak járó jutalom levonását követően. Az ügyfélnek kifizetésre kerül tehát a Szolgáltató jutalmával csökkentett Követelmények összege.

7.3. A Szolgáltató számára a Szolgáltatás tárgyának teljesítésével kapcsolatos összes felmerülő költséget (posta, telefon, fordító díj, stb.) a jutalom magában foglalja. A Szolgáltató nem követel a Szolgáltatás tárgyának teljesítésével kapcsolatos előleget.

7.4. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak a Szolgáltatás tárgyának teljesítésével kapcsolatosan költségei keletkeznek. Amennyiben az Ügyfél megalapozott indokolás hiányában a Szolgáltatónak bejelenti, hogy a Formanyomtatvány elküldésével keletkező, jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt megszünteti, a Szolgáltatónak köteles 50,- EUR összegnek megfelelő átalánydíjat kifizetni, mégpedig 3 nappal az ilyen értesítés Szolgáltatónak történő kézbesítése után.

7.5. Amennyiben az Ügyfél követeléseit törvényi úton kellene rendezni, a Szolgáltató és az Ügyfél a Szolgáltatás nyújtásának feltételeiről külön megállapodnak.

 

VIII

Szolgáltatás nyújtásának megszűnése

8.1. Szolgáltatás nyújtása a következő módon szűnhet meg:

8.1.1. Megegyezés útján. Ilyen megegyezésre a Szolgáltatás nyújtásának megszűnésére vonatkozó kérvény az Ügyfél által, vagy pedig a Tenderek Háza P.T.K. Kft. által elektronikus úton történő elküldésével, és ennek a másik fél elektronikus úton történő nyugtázásával kerül sor. A nyugtázás másik fél számára való kézbesítése pillanatában a Szolgáltatás nyújtása megszűnik,

8.1.2. Felmondással. Az Ügyfél vagy a Tenderek Háza P.T.K. Kft. által történő felmondásra (indokolás nélküli esetben is) elektronikus formában kerül sor, a Szolgáltató, ill. Ügyfél email címére küldött üzenet formájában, vagy pedig postai úton a Szolgáltató székhelyének megfelelő levelezési címére, vagy adott esetben az Ügyfél lakcímére. A felmondási idő a felmondás másik félhez való elküldését követő hónap első napjától számított egy hónap. Az Ügyfél részéről történő felmondás esetére a jelen ÁSZF 7.4. sz. pontjának rendelkezése kerül alkalmazásra.

8.1.3. A Tenderek Háza P.T.K. Kft. részéről történő, a Szolgáltatás megszüntetéséről szóló tájékoztatása által olyan esetben, amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségek bármelyikét megsértette, és az Ügyfél azt utólag sem teljesíti, a Szolgáltató által számára biztosított, de 5 napnál nem hosszabb póthatáridőn belül sem. Az egyoldalú, a Tenderek Háza P.T.K. Kft. részéről történő, a Szolgáltatás teljesítésének megszűnéséről szóló teljesítés esetére a jelen ÁSZF 7.4. sz. pontjának rendelkezése kerül megfelelő mértékben alkalmazásra.

8.1.4. A szerződés akkor is megszűnik, amennyiben a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet azon tényről, hogy a Követelmény nem érvényesíthető.

8.1.5. Az Ügyfél Követelményeinek érvényesítése által, és a Szolgáltató jutalmának levonása után, azoknak a Számláról az Ügyfél számlájára való átutalásával.

8.2. A Szolgáltatás nyújtásának megszűnésével egy időben az Ügyfél tájékoztatást kap arról, hogy a Szolgáltatás nyújtása megszűnt.

 

IX

Személyes adatok védelme

9.1. Az Ügyfél kijelenti, hogy a 2011. évi CXII. tv. 8. § (1) bek. a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfél személyes adatait (a továbbiakban “személyes adatok“) kezelje.

9.2. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai feldolgozásra, közzétételre, és felhasználásra („kezelésre”) kerüljenek a személyes adatok természetének megfelelően a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokkal összefüggésben, valamint postai, és email útján történő levelezés céljából, mégpedig tíz éves időszakra vonatkozóan.

9.3. Az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak kizárólag a Szolgáltató által direkt marketing célból történő feldolgozásával, elérhetővé tételével, és felhasználásával tíz éves időszakra vonatkozóan. Az Ügyfélnek jogában áll egy díjmentes írásban foglalt kérelem alapján a Szolgáltatónál kifogást emelni olyan személyes adatai feldolgozása ellen, amelyekről feltételezi, hogy azok az ő beleegyezése nélkül direkt marketing céljából kerülnek vagy kerülhetnek feldolgozásra, és kérheti azok megsemmisítését.

9.4. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató olyan okiratokat másoljon és elektronikus úton beolvasson, amelyek a Szolgáltatónak rendelkezésére bocsátott adatok hitelesítését és ellenőrzését szolgálják.

9.5. Az Ügyfél kijelenti, hogy az összes általa megadott adat a valóságnak megfelel. Az Ügyfél kijelenti, hogy tisztában van a hamis adatok közlésének következményeivel, különösképpen azzal a ténnyel, hogy ilyen eljárás bűncselekménynek számít.

X

Záró rendelkezések

10.1. Iratok kézbesítése a Szolgáltató és az Ügyfél között elektronikus formában történik a kölcsönösen rendelkezésre bocsátott email címekre küldött levelekben, vagy pedig postai úton. Postai küldemények esetén a Szolgáltatónak címzett okiratok a jelen ÁSZF fejlécében feltüntetett címre kerülnek elküldésre. Postai küldemények esetén az Ügyfélnek címzett okiratok a Formanyomtatványban közölt Ügyfél címére lesznek elküldve. Okiratok elektronikus módon való kézbesítése esetében Ügyfélnek címzett leveleknél az a szabály, hogy ha a Szolgáltató nem kap hibajelentést a küldeménynek az Ügyfél email címére való kézbesítésével kapcsolatban, az okiratot kézbesítettnek tekinti az Ügyfél email címére való bizonyítottan történő elküldését követő napon, mégpedig abban az esetben is, ha az okiratról az Ügyfél nem szerzett tudomást. Okiratok elektronikus módon való kézbesítése esetében a Szolgáltatónak címzett leveleknél az a szabály, hogy az okirat nem tekinthető kézbesítettnek addig a pillanatig, amíg annak átvételét a Szolgáltató nem jelzi vissza elektronikus válaszüzenet formájában. Okiratok postai úton való kézbesítése esetében az a szabály, hogy a küldemény annak bizonyíthatóan történő elküldésétől számított ötödik napon tekinthető kézbesítettnek a Szolgáltató, ill. az Ügyfél, vagy más címzettek címére, még abban az esetben is, ha a címzett az okiratról nem szerzett tudomást. A kézbesítő kizárólag a Magyar Posta lehet.

10.2. A Szolgáltatás tárgyának teljesítésével, vagy a Szolgáltatással bármilyen más módon kapcsolatos esetleges jogviták a Magyar Köztársaság jogrendje alá tartoznak, és magyar bíróság előtt kerülnek elbírálásra.

10.3. Az Ügyfél kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát rendesen és részletesen megismerte, minden rendelkezését megértette, azokat teljes mértékben elfogadja, és önmagára nézve kötelezőnek tekinti, mégpedig a Formanyomtatvány elküldésének pillanatától kezdve a jelen ÁSZF értelmében.

10.4. Az Ügyfél felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé a Formanyomtatványban hamis adatok közlésével, vagy a Szolgáltatás időtartama alatt bármilyen további egyéb hamis információ közlésével, vagy pedig az Ügyfél jelen ÁSZF foglalt kötelezettségeinek megsértésével a Szolgáltatónak okozott károkért.

10.5. A Tenderek Háza P.T.K. Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan megváltoztassa az Általános Szerződési Feltételeket. A Tenderek Háza P.T.K. Kft. köteles tájékoztatást adni arról a tényről, hogy az Általános Szerződési feltételek megváltoztak, és egyúttal köteles az új aktuális változatot közzétenni a Szolgáltató honlapján. A változások legkésőbb azoknak a Szolgáltató honlapján történő közzétételétől számított 3. naptári napon lépnek hatályba. Egyoldalúan nem változtatható a Szolgáltató jutalmának összegére és annak fizetési módjára vonatkozó rendelkezés.

10.6. Ezen ÁSZF 2014.08.05. napjától érvényes és hatályos.

Kárügyintézés járattörlés, járatkésés, átfoglalás esetén

Ha tetszett a cikk...
Kérünk egy lájkot! Köszönjük.

Close